XV KKM: The Emotional Brain. From the Humanities to Neuroscience and Back Again (2011)

Emocje i uczucia, które były tematem XV Krakowskiej Konferencji Metodologicznej, w przeszłości należały do domeny nauk humanistycznych. Ich analizą zajmowali się filozofowie, poeci opiewali jej w swoich dziełach, podczas gdy naukowcy spoglądali na nie podejrzliwie i przeważnie je ignorowali.