XIII KKM: Evolution of Life. Evolution of the Universe (2009)

Tematem XIII Krakowskiej Konferencji Metodologicznej zorganizowanej przez Polską Akademię Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych był szeroko rozumiany proces ewolucji, zarówno biologicznej, jak i kosmologicznej, oraz filozoficzne zagadnienia nauk ewolucyjnych. Okazją do podjęcia tego tematu był międzynarodowy rok darwinowski.