Wszystkie artykuły

26.01.2015
Czytelnika pism współczesnych filozofów nauki musi uderzyć charakterystyczne traktowanie rzeczywistości. Rzeczywistość jest tym, o czym nauka mówi, że istnieje.
26.01.2015
Przy ocenie teorii filozoficznych i przyrodniczych bardzo często występują odwołania od kryterium racjonalności.
26.01.2015
Trudno dokładnie określić datę powstania współczesnej kosmologii.
26.01.2015
Jak „rzeczywiste” są obiekty świata matematyków? Zgodnie z jednym punktem widzenia wydaje się, że nie mogą one mieć w sobie nic rzeczywistego.
26.01.2015
Istnieje kilka podstawowych cech, którymi powinien charakteryzować się umysł ludzki, aby nauka mogła stać się jego wytworem.
26.01.2015
O koncepcji teorii ostatecznej mówi się w fizyce od szeregu lat i sporo uwagi poświęcił jej w swojej równie sławnej co kontrowersyjnej książce "Krótka historia czasu" inny wybitny
26.01.2015
Leszek Kołakowski wielokrotnie powtarzał, że żaden z wielkich problemów filozoficznych nie został rozstrzygnięty w ciągu dwudziestu pięciu wieków swego istnienia i nic nie wskazuje na to, by
26.01.2015
Nasze kategorie myślenia są często pod wpływem pewnych tendencji kulturowych i, w związku z tym, nasze obrazy Wszechświata mają tendencję do korzystania z modnych pojęć, które okazały się uż
26.01.2015
W poprzednim artykule przyjąłem wyjściową hipotezę (jak sądzę, dobrze umotywowaną już w punkcie wyjścia) głoszącą, że światu należy przypisać pewną cechę, dzięki której można go racjonalnie
26.01.2015
Celem niniejszego artykułu jest przegląd logicznych teorii prawdy pod kątem roli, jaką w ich konstrukcji pełni paradoks kłamcy, w szczególności w sytuacji, gdy budowana jest teoria prawdy dl

Strony