Wszystkie artykuły

28.01.2015
Tytuł tego eseju zapewne nie spodobałby się Karlowi Popperowi, zawiera bowiem sugestię, że zamierzam mówić na pewien „temat”, a nie rozwiązać jakiś „autentyczny problem”.
28.01.2015
Spośród wielu argumentów na rzecz stanowiska filozoficznego zwanego realizmem naukowym przypuszczalnie najbardziej znanym i najczęściej przywoływanym jest tzw.
27.01.2015
Zabobony, przesądy są nieodłącznymi towarzyszami człowieka w historii jego myśli.
27.01.2015
Wpływom poglądów Kartezjusza na kulturę europejską przypisuje się utrwalony w czasach nowożytnych sposób postrzegania rzeczywistości jako złożenia dwóch rozdzielnych i nieredukowalnych do si
27.01.2015
Zaczęło się od serii przypadków. Wybrano 21 dawców, którzy sami określili swoją przynależność etniczną.
27.01.2015
Krytyka pojętej klasycznie metafizyki stała się zajęciem szczególnie popularnym od czasu wzrostu wpływów pozytywizmu w filozofii.
27.01.2015
Za początek istnienia Koła Krakowskiego przyjmuje się datę 26 sierpnia 1936 roku. W tym dniu w Krakowie odbyło się specjalne spotkanie zorganizowane przez ks.
27.01.2015
Zdarzenia jednoczesne w danym układzie odniesienia posiadają w czasoprzestrzeni Minkowskiego identyczne współrzędne czasowe.
27.01.2015
Istnieje w nas głęboko zakorzeniony instynkt, który każe nam traktować często zachodzące zdarzenia za niewymagające uzasadnienia.
26.01.2015
Niewiele spraw dzieli filozofów tak bardzo, jak odczuwana przepaść między tym, co jest (faktami), a tym, co być musi (modalnością).

Strony