Wszystkie artykuły

01.07.2015
Fizyka stanowi obszar badań, w których najprecyzyjniej tropi się zagadnienia filozoficzne w nauce.
01.07.2015
W pracach podejmowanych w środowisku OBI, a dotyczących problematyki związanej z filozofią biologii, czy ogólnie z filozofią przyrody ożywionej, można w okresie minionego dziesięciolecia wyróżni
01.07.2015
Specyfika badań prowadzonych w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych (OBI) i kontynuowanych w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (CKBI) domaga się spojrzenia wstecz, celem zidentyfikowa
16.02.2015
Tęsknota do piękna jest czymś w rodzaju namiętnego instynktu.
12.02.2015
Zarówno Karol Darwin, jak i Alfred Wallace sformułowali teorię doboru naturalnego w języku opisowym bez użycia matematyki, chociaż zmatematyzowana teoria Malthusa dotycząca potencjału do wyk
29.01.2015
Dlaczego język religijny jest tak nasycony antropomorfizmami i tak silnie związany z potocznymi wyobrażeniami?
29.01.2015
Trzydzieści lat temu, w krótkim eseju, zamieszczonym na łamach „Philosophy of Science”, Richard Rudner dowodził, że wypowiadanie sądów wartościujących jest istotną częścią działalności nauko
29.01.2015
W tradycyjnym pozytywistycznym ujęciu nauki nie przewidywano miejsca dla wartości.
28.01.2015
Współczesne teorie znaczenia mają wielu przodków.
28.01.2015
Popper o umyśle i jego miejscu w rzeczywistości pisał w wielu miejscach, nie ulega wątpliwości, że oryginalnie, ale można też dodać, iż schemat zaproponowanych rozwiązań pozostaje właśnie do

Strony