Wszystkie artykuły

01.07.2015
Jak się zdaje po okresie dominacji syntaktyki i semantyki w badaniach nad językiem, szczególnie językami formalnymi, przyszedł czas rozwijania pragmatyki.
01.07.2015
"Wielkość Galileusza jak i Einsteina jest powszechnie uznawana; ale pierwszy z tych dwóch — w przeciwieństwie do tego, którego wspominamy dzisiaj w pałacu apostolskim wobec kolegium kar
01.07.2015
Matematyczni realiści są przekonani, że istnieją abstrakcyjne, niezmienne, nieoddziałujące przyczynowo i pozbawione czasoprzestrzennej lokalizacji obiekty matematyczne, zaś nasze teorie mate
01.07.2015
W opinii większości filozofów od czasów Arystotelesa, nasza racjonalność związana jest ściśle z logiką klasyczną.
01.07.2015
Jednym z najważniejszych zagadnień, rozważanych w ramach nauk kognitywnych, jest problem algorytmiczności umysłu.
01.07.2015
W niniejszym tekście, ze względu na obszerność podzielonym na dwie części, chciałbym zmierzyć się raz jeszcze z problem granic wyjaśnienia naukowego, czy też szerzej granic nauki.
01.07.2015
O tym, że Principia Newtona mają fundamentalne znaczenie dla całej nauki nowożytnej, nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać.
01.07.2015
Od ponad dziesięciu lat moje badania koncentrują się na życiu i dziele Galileusza. Jest to tematyka bliska historii i filozofii nauki, jednakże nie daje się całkowicie zamknąć w tych ramach.
01.07.2015
Problem nauka – wiara zajmuje w pracach Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych jedno z ważniejszych miejsc.

Strony