Wszystkie artykuły

28.10.2015
Zjawisko liczenia na palcach jest obecne w większości kultur i odgrywa ważną rolę w poznaniu matematycznym u osób dorosłych.
04.07.2015
XX-wieczna historia wzajemnych relacji pomiędzy nauką i teologią w sposób szczególny związana jest z kosmologią.
04.07.2015
Filozofowie rosyjscy tzw. Srebrnego Wieku uprawiali przede wszystkim metafizykę, niemniej jednak interesowały ich także zagadnienia z pogranicza nauki i religii, przyrodoznawstwa i teologii.
01.07.2015
Leibnizowi nie brak było geniuszu, ale był zajęty zbyt wieloma sprawami (nie tylko związanymi z nauką i filozofią), by uparcie i systematycznie skoncentrować się na jednym temacie.
01.07.2015
Jednym najgłośniejszych tekstów B. Bolzana jest 20. paragraf jego "Paradoxien des Unendlichen" wydanych pośmiertnie w roku 1851 w Lipsku.
01.07.2015
Jedność nauki jest tezą, która może być rozpatrywana zarówno w aspekcie metodologicznym, jak i treściowym.
01.07.2015
W tradycji filozoficznej przez długi czas dominował pogląd, iż matematyka jest nauką aprioryczną, w ramach której poszukujemy — kierowani światłem czystego rozumu — odpowiedzi na pytania doty
01.07.2015
Pojęcie struktury przenika całą matematykę.
01.07.2015
W niektórych publikacjach, dotyczących twierdzenia Bella, można spotkać się z opinią, że twierdzenie to pozwala w sposób ostateczny rozstrzygnąć spór pomiędzy standardowym sformułowaniem mec
01.07.2015
Stosunek nauki do teologii, a także rola, jaką ta pojęciowa opozycja odgrywa w sporze pomiędzy religią i ateizmem, zawsze były jednym z głównych ośrodków światopoglądowej debaty.

Strony