Wszystkie artykuły

21.08.2016
Tradycja kwestionowania poprawności szczególnej teorii względności nie cieszy się dobrą sławą w świecie naukowym.
21.08.2016
„Problemy, którymi dzisiaj się mamy zająć, co do istoty przypadku i prawdopodobieństwa były przedmiotem roztrząsań i dyskusji prowadzonych przez filozofów i matematyków, socjologów odkąd w
21.08.2016
Program badań dziejów polskiej filozofii przyrody XIX i XX wieku prowadzony jest w ośrodku krakowskim od dekady.
21.08.2016
Czy Wszechświat musi się podporządkowywać naszym „wyobrażeniom makroskopowym”?
21.08.2016
Modele odgrywały i odgrywają kluczowe role w naukowej praktyce badawczej.
21.08.2016
Mówi się ostatnio dużo o roli przypadku w ewolucji Wszechświata, w szczególności o jego roli w ewolucji biologicznej.
21.08.2016
W eseju "Przeciw fundacjonizmowi" Michał Heller wysuwa propozycję zbudowania „logiki zapętleń” czy też „logiki nieliniowej”.
21.08.2016
Filozofowie rzadko odpowiadali na pytanie, czym jest reguła. Jest to o tyle dziwne, że reguły odnaleźć można we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności.
21.08.2016
Pojęcie osoby jest trwale obecne w dyskursie etycznym i pełni w nim ważną rolę.
05.11.2015
Badanie dotyczyło związków między elementarnym procesami przetwarzania liczb a poziomem kompetencji matematycznych.

Strony