Czym jest ciemna energia?
Jakie obiekty lub cząstki tworzą ciemną materię?
Skąd wiadomo, że wszechświat składa się głównie z ciemnej materii i jest wypełniony ciemną energią?

Z czego składa się wszechświat? Jeszcze nie tak dawno fizycy sądzili, że dobrze znają odpowiedź na to pytanie, i że potrafią dokładnie zidentyfikować wszystkie obiekty, które dają swój wkład do całkowitej masy wszechświata. Problem pojawił się wtedy, gdy obserwacje astronomiczne dostarczyły dowodów na obecność znacznych ilości dodatkowej, niewidocznej materii i na przyspieszenie ekspansji wszechświata rozpychanego tajemniczą energią, która jest równoważna masie. Po przeprowadzeniu wstępnych oszacowań okazało się, że wszystkie znane do tej pory postaci materii to tylko wierzchołek gigantycznej góry lodowej. Co znajduje się pod powierzchnią wody? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest na kartach tej książki.

Autor: Tadeusz Pabjan, urodzony 27 stycznia 1972 r. katolicki duchowny, doktor habilitowany, wykładowca filozofii przyrody i filozofii nauki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; członek Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych; autor książek "Spór o przyczynową strukturę czasu" (Biblos 2008), "Eksperymentalna metafizyka" (Copernicus Center Press 2011), "Niedomknięty bilans wszechświata" (Copernicus Center Press 2014) oraz - napisanych wspólnie z Michałem Hellerem - "Stworzenie i początek wszechświata" (Copernicus Center Press 2013) i "Elementy filozofii przyrody" (Copernicus Center Presss 2014).

Dane bibliograficzne: Tadeusz Pabjan, Niedomknięty bilans wszechświata, Copernicus Center Press, Kraków 2014.


Spis treści

1. Wstęp 7
2. Prehistoria zagadnienia 15
3. Płaskie krzywe rotacji 31
4. Galaktyczne halo 43
5. Lokalna i globalna ciemna materia 53
6. Soczewkowanie grawitacyjne 67
7. Zmodyfikowana dynamika Newtonowska 81
8. Parametr Ω 91
9. Ciemna energia 99
10. Przyspieszenie ekspansji wszechświata 107
11. Stała kosmologiczna czy kwintesencja? 113
12. Ciemna energia a niejednorodne modele kosmologiczne 123
13. Ciemna materia a struktury wielkoskalowe wszechświata 137
14. Kandydaci: barionowa ciemna materia 153
15. Kandydaci: egzotyczna ciemna materia 163
      Neutrina 167
      Aksjony 174
      WIMP-y 178
      Cząstki supersymetryczne 186
      Neutrina sterylne 190
16. Ciąg dalszy nastąpi 193

Bibliografia 203
Indeks nazwisk 231
Indeks rzeczowy 239


Pobierz wstęp (PDF):

Niedomknięty bilans wszechświata - wstęp