Matematyczność ucieleśniona

Matematyczność ucieleśniona

21.08.2016
Czyta się kilka minut
Przydatność matematyki w opisie świata czy też inaczej mówiąc, stosowalność matematyki w naukach eksplorowana była już na wiele sposobów.
Leonardo da Vinci, 1488 [WikiArt.org]
F

Fakt ten uznawany jest przez wielu filozofów za przesłankę na rzecz realizmu matematycznego o nastawieniu platońskim lub arystotelesowskim. W tym kontekście dyskutowany jest argument z niezbędności Quine’a- -Putnama (choć w istocie jest on neutralny ontologicznie) oraz h i p o t e z a m a t e m a t y c z n o ś c i  ś w i a t a Michała Hellera, jednak należy dodać, że nie brakuje zwolenników podejścia, zgodnie z którym to konstrukcja podmiotu zapewnia postrzeganie świata jako matematycznego – pogląd taki określany będzie w niniejszym artykule jako m a t e m a t y c z n o ś ć  p o d m i o t u.

Celem niniejszego artykułu jest spojrzenie na problem stosowalno- ści matematyki w naukach czy też matematyczności z punktu widzenia współczesnych nauk kognitywnych, ze szczególnym uwzględnieniem paradygmatu u m y s ł u  u c i e l e ś n i o n e g o (embodied mind) i programu badawczego określanego jako m a t e m a t y k a  u c i e l e ś n i o n a (embodied mathematics).

[Fragment artykułu, całość w załączniku].

Ten materiał jest bezpłatny, bo Fundacja Tygodnika Powszechnego troszczy się o promowanie czytelnictwa i niezależnych mediów. Wspierając ją, pomagasz zapewnić "Tygodnikowi" suwerenność, warunek rzetelnego i niezależnego dziennikarstwa. Przekaż swój datek:

Autor artykułu

Doktor, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii...

Dodaj komentarz

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.

Zapoznaj się z Regułami forum

Jeśli widzisz komentarz naruszający prawo lub dobre obyczaje, zgłoś go klikając w link "Zgłoś naruszenie" pod komentarzem.

Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz