Krakowskie Konferencje Metodologiczne (I-XII)

Krakowskie Konferencje Metodologiczne nawiązują do seminariów i konferencji interdyscyplinarnych organizowanych w latach 80. w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie przez prof. Michała Hellera i prof. Józefa Życińskiego.