Cykle wydarzeń

Cykle wydarzeń

Cykl wydarzeń
Krakowskie Konferencje Metodologiczne nawiązują do seminariów i konferencji interdyscyplinarnych organizowanych w latach 80. w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie przez prof....
Cykl wydarzeń
Tematem XIII Krakowskiej Konferencji Metodologicznej zorganizowanej przez Polską Akademię Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Centrum Kopernika Badań...
Cykl wydarzeń
Celem XIV Krakowskiej Konferencji Metodologicznej było prześledzenie oryginalnego wkładu sir Rogera w rozwój matematyki, fizyki i kosmologii oraz wytyczenie szlaku dla programu naukowego,...
Cykl wydarzeń
Emocje i uczucia, które były tematem XV Krakowskiej Konferencji Metodologicznej, w przeszłości należały do domeny nauk humanistycznych. Ich analizą zajmowali się filozofowie, poeci opiewali...
Cykl wydarzeń
Celem XVI Krakowskiej Konferencji Metodologicznej było przemyślenie, w jaki sposób wykorzystać naszą olbrzymią wiedzę o prawach rządzących Wszechświatem w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie...
Cykl wydarzeń
Podejmowanie decyzji i kierowanie się regułami z perspektywy filozoficznej, neuronaukowej i psychologicznej było tematem XVII Krakowskiej Konferencji Metodologicznej, która odbyła się w...
Cykl wydarzeń
Konferencja odbyła się w dniach 8-9 maja 2014. Organizatorami byli: Centrum Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk, Wydział Filozoficzny UPJPII.
Cykl wydarzeń
XX Krakowska Konferencja Metodologiczna odbyła się w dniach 30-31 maja 2016 r., jej tematem było spopularyzowane przez prof. Hellera hasło "Filozofia w nauce". Konferencja dedykowana była...