Reklama

Wojciech Załuski - profesor doktor habilitowany, filozof prawa, pracownik Katedry Filozofii i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autor lub współautor ośmiu książek, w tym Evolutionary Theory and Legal Philosophy (Edward Elgar, Cheltenham, UK 2009), Ewolucyjna filozofia prawa (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009), Game Theory in Jurisprudence (Copernicus Center Press, Kraków 2013), Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężenia (Copernicus Center Press, Kraków 2015) oraz wielu artykułów z zakresu filozofii, filozofii prawa, logiki; laureat wielu nagród i stypendiów, m.in. Nagrody Polityki dla młodych naukowców (2009), stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start, 2006/2008; Homing, 2008/2010) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010).


Wykłady

czy_teoria_gier_pomaga_w_rozwiazywaniu_dylematow_etycznych_wojciech_zaluski

problem_zla_w_swietle_darwinizmu_wojciech_zaluski

the_psychological_bases_of_primitive_egalitarianism_wojciech_zaluski

rational_choice_theory_moral_decision_making_and_the_folk_psychology_wojciech_zaluski

two_ways_of_assessing_the_rationality_of_emotions_-_w._zaluski

Artykuły

21.08.2016
Pojęcie osoby jest trwale obecne w dyskursie etycznym i pełni w nim ważną rolę. Przykładowo, teza, że człowiek jest osobą, leży u podstaw imperatywu kategorycznego w sformułowaniu mówiącym...