Artykuły

21.08.2016
Wielu badaczy wyraża przekonanie, że zarówno doświadczenia estetyczne, jak i własności uznawane za pozaempiryczne (jedność, piękno, harmonia) odgrywają znaczącą rolę w ocenie teorii...
21.08.2016
Modele odgrywały i odgrywają kluczowe role w naukowej praktyce badawczej.