Artykuły

01.07.2015
Specyfika badań prowadzonych w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych (OBI) i kontynuowanych w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (CKBI) domaga się spojrzenia wstecz, celem...