Polecamy

Piękno jako kryterium Prawdy

Tęsknota do piękna jest czymś w rodzaju namiętnego instynktu. W naszym dążeniu do natury, w zachwycie górskim...
Jubileuszowy, dziesiąty cykl wykładów Granice Nauki odbędzie się pod hasłem „Przełomy w nauce”.
Tytułowe pytanie jest nawiązaniem do tytułu artykułu Marka Burgina "The Rise and Fall of Church-Turing Thesis", w...
Przydatność matematyki w opisie świata czy też inaczej mówiąc, stosowalność matematyki w naukach eksplorowana była już na wiele...
Choć generowanie dychotomicznych podziałów w filozofii i nauce jest najczęściej zabiegiem sztucznym i spłycającym dane...
Skąd bierze się obiegowe przekonanie, ze pomiędzy matematyką klasyczną i matematyką intuicjonistyczną zachodzi sprzeczność?
Wielu badaczy wyraża przekonanie, że zarówno doświadczenia estetyczne, jak i własności uznawane za pozaempiryczne (jedność,...
W opinii większości filozofów od czasów Arystotelesa, nasza racjonalność związana jest ściśle z logiką klasyczną, warunkowaną...
Spośród wszystkich teorii współczesnej nauki teoria ewolucji wydaje się najbardziej zagrażać teologicznej koncepcji Boga...
Jednym z filarów fizyki klasycznej jest zasada lokalności (lokalnej przyczynowości), zgodnie z którą oddzielone przestrzennie...
Filozofów dość powszechnie przeciwstawia się naukowcom.
Tradycja kwestionowania poprawności szczególnej teorii względności nie cieszy się dobrą sławą w świecie naukowym.
„Problemy, którymi dzisiaj się mamy zająć, co do istoty przypadku i prawdopodobieństwa były przedmiotem roztrząsań i dyskusji...
Program badań dziejów polskiej filozofii przyrody XIX i XX wieku prowadzony jest w ośrodku krakowskim od dekady.
Czy Wszechświat musi się podporządkowywać naszym „wyobrażeniom makroskopowym”?
Modele odgrywały i odgrywają kluczowe role w naukowej praktyce badawczej.
Mówi się ostatnio dużo o roli przypadku w ewolucji Wszechświata, w szczególności o jego roli w ewolucji biologicznej.
W eseju "Przeciw fundacjonizmowi" Michał Heller wysuwa propozycję zbudowania „logiki zapętleń” czy też „logiki...
Filozofowie rzadko odpowiadali na pytanie, czym jest reguła. Jest to o tyle dziwne, że reguły odnaleźć można we wszystkich...
Pojęcie osoby jest trwale obecne w dyskursie etycznym i pełni w nim ważną rolę. Przykładowo, teza, że człowiek jest osobą, leży u...
Badanie dotyczyło związków między elementarnym procesami przetwarzania liczb a poziomem kompetencji matematycznych.